Slide background
Slide background
Slide background

2014 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор

2014 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор 292592 мал тоолуулж 338 сумаас улсад 23-т. Үүнээс:
48689 үхрээр 1-т, 
22236 адуугаар 16-д, 
153465 хониор 22-т, 
68132 ямаагаар 141-т жагссан байна.